Farské oznamy 18.06. - 01.07.2018
  • Bratia a sestry, obraciam sa na vás s prosbou o finančnú pomoc – zbierku s úmyslom na dostavbu našej novej farskej budovy. Vzadu si môžete prevziať označenú obálku.  Svoj dar môžete priniesť do sakristie alebo odovzdať členovi farskej rady. Ďakujeme za vaše milodary.

  • 24. júna (nedeľa) je sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa, pri všetkých sv. liturgiách bude aj myrovanie.

  • 29. júna (piatok) je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, v ten deň je voľnica a tiež myrovanie.

  • 30. júna (sobota) bude v kláštore sestričiek opekačka s možnosťou aj prenocovania, ale počet je obmedzený, preto sa treba nahlásiť vopred v škole alebo v sakristii.  Začneme poďakovaním za úspešný školský rok Ďakovným akatistom o 15.30 hod. Pokračujeme ako tradične  rôznymi aktivitami a súťažami pre mladších i starších. Preto pozývame všetkých malých aj veľkých, celé rodinky. Ako vždy priniesť si niečo na opekanie. Tešíme sa na vás!

  • 4. a 5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda máme odpustovú eparchiálnu slávnosť v našom chráme.  Slávnostný kazateľ vo sviatok pri sv. liturgii o 10. 00 hod. bude Mons. Francesco Mancinelli   rektor Sanktuária Crea. Srdečne všetkých pozývame.

  • Camp 2018 – mladí, ktorí máte záujem o jednotlivé turnusy, hlásiť sa v sakristii. Plagát je na nástenke.

  • Upratovanie 22.06. (piatok): Marta Prokopovičová, Božena Talianová, Jana Beľušová, Helena Kocanová, Mária Kolesarová,  Monika Kandraková, Jana Tomašová.

  • Upratovanie 20.04. (štvrtok): Helena Hlubeňová, Ružena Franková, Eva Ušalová, Silvia Domaničová, Mária Humenová, Anna Jonašová, p. Pariaková, p. Malackaničová.