Farské oznamy 03.12. - 16.12.2018
 • Spovedanie pred prvým piatkom:

  • ​pondelok a utorok ráno pre svätou liturgiou,

  • stredu od 17.00 hod.,

  • piatok od 16.00 hod.,

  • Albínov štvrtok od 15.30 hod., 

  • Trnávka piatok od 15.30 hod.

 • Večeradlo bude v stredu o 17.00 hod.

 • 06. december (štvrtok) máme sviatok sv. Mikuláša spojený aj s myrovaním.

 • 08. december (sobota) máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia  presvätej  Bohorodičky spojený aj s myrovaním. Sväté liturgie budú ráno o 8.00 a 10.00, večer nebude.

 • 09. december (nedeľa) bude zbierka na farskú budovu.

 • 16. decembra (nedeľa) sa budú predávať vianočné oblátky.

 • Spovedanie chorých bude 19. decembra (streda). Prosím nahláste chorých v sakristii s presnou adresou tých , ktorí sa spovedajú  na prvý piatok už nemusíte zapisovať.

 • Vianočná spoveď bude 22. decembra (sobota) od 15.00 hod.

 • Dobrá novina – znova máte možnosť zapísať svoje príbytky pre prijatie koledníkov a tak podporiť chudobných v Ugande, pre ktorých sú tieto peniaze tohto roku určené. Koledovať sa bude 25. decembra od 14.00 hod.

 • Vianočný stromček – kto by chcel darovať do chrámu vianočný stromček nech nahlási v sakristii.

 • Upratovanie 07.12. (piatok): Janetta Lukáčová, Daniela Serbinčíková, Lenka Beréšová, Dana Petričková, Valéria Ferková, Slávka Bukatová, Erika Žadanská.

 • Upratovanie 14.12. (piatok): Jolana Molnarová, Anna Koščová, Katarína Ihnatová, Alena Mitrová, Alica Kurucová, Jana Ivaničová, Oľga Ščerbová.

Farské oznamy 19.11. - 02.12.2018
 • 21. novembra (streda) je sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu. S týmto sviatkom je spojené nielen myrovanie, ale hlavne mimoriadne požehnanie pre deti, ktoré dostanú pri večernej svätej liturgii.

 • Nedeľa Krista Kráľa (25. november) - srdečne pozývame na odpustovú eparchiálnu slávnosť k otcom baziliánom do Trebišova. Aj v tento sviatok bude myrovanie. Tiež v tento deň je prehliadka zborov v Trebišove. Odchod autubusu pre detský a mládežnícky zbor je o 13.30 od chrámu.

 • Požehnanie koledníkov Dobrej noviny bude 1. decembra (sobota) v Michalovciach, odchod autobusu v sobotu o 8.30 od chrámu.

 • Pastoračné centrum Anny Kolesárovej a katolícka zoznamka katRande pozývajú slobodných katolíkov na Púť zrelosti  - Púť slobodných, ktorá bude 23. – 25. novembra v Pavlovciach nad Uhom. Príďte načerpať milostí k blahoslavenej Anke Kolesárovej a zažiť spoločenstvo tých, ktorí v rodinnej atmosfére veľa komunikujú, ale i počúvajú a spoznávajú nových ľudí. Témou púte bude Správna voľba a hosťami otec arcibiskup Bernard Bober, sr. Hermana Matláková, tanečné divadlo Atak. Registráciu a všetky potrebné informáciu nájdete na stránkach domcek.org alebo katRande.org. 

 • Upratovanie 23.11. (piatok): Helena Onderková, Ľubica Onderková, Mária Špavelková, Helena Špavelková, Eva Moskaľová, Anna Drobňaková, Renáta Drobňaková, p. Bejdová.

 • Upratovanie 30.11. (piatok): Milka Vasilišinová, Mária Tkačíková, Marieta Hodovancová, Erika Bučková, Žaneta Šrotová, Anna Dudičová.

Farské oznamy 05.11. - 18.11.2018
 • Pripomíname, že ešte do 8. novembra môžeme získať plnomocné odpustky len pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu.

 • 8. novembra máme veľký sviatok sv. Michala archanjela, bude aj myrovanie.

 • V nedeľu 11. novembra vykonáme zbierku na podporný fond Košickej eparchie.

 • 15. novembra začína Filipovka – predvianočný pôst.

 • Modlitby otcov  a modlitby matiek každý utorok o 19.00 hod.

 • V sakristii si môžete objednať časopisy na budúci kalendárny rok 2019.  SLOVO za 18,50 € a MISIONÁR  za 13 €. Prosím  do 6. novembra zapísať a aj vyplatiť.

 • Upratovanie 09.11. (piatok): Ružena Franková, Eva Ušalová, Silvia Domaničová, Mária Humenová, Anna Jonašová, Helena Pariaková, p. Malackaničová.

 • Upratovanie 16.11. (piatok): Mária Sotáková, Magda Korbuľaková, Darina Bučková, Helena Glezová, Darina Horňaková, Beáta Serbinová, Jarka Ihnatová.

Farské oznamy 08.10. - 21.10.2018
 • 13. október (sobota) - Pozývam všetkých miništrantov na ďalšie stretnutie o 14.00 hod. na fare.

 • 19. október (piatok) - Pozvanie pre mladých chlapcov a dievčatá od 12 rokov vyššie na stretnutie SEN do Dvorianok. Je tam pre vás pripravený program, ako sa môžu zabávať a spoznávať mladí ľudia aj bez alkoholu a cigariet. Prosím vás, milí rodičia, povzbuďte svoje dospievajúce detí, aby  mali ochotu sa zúčastňovať  týchto hodnotných akcií, ktoré sú určené pre mládež.

 • 21. október (nedeľa) - Zbierka na misie pri každej svätej liturgii.

 • Pamiatka zosnulých -  v sakristii môžete zapísať mená svojich drahých zosnulých, za ktorých chcete, aby sme sa modlili panychídu.

 • V sakristii si môžete objednať časopisy na budúci kalendárny rok 2019.  SLOVO za 18,50 € a MISIONÁR  za 13 €. Prosím  do 6. novembra zapísať a aj vyplatiť.

 • Upratovanie 12.10. (piatok): Mária Bačová, Mária Jakubová, Viera Bačová, Marta Kertiščaková, Ľudmila Maliková, Oľga Mazárová, Marta Sokirková.

 • Upratovanie 19.10. (piatok): Kveta Moškuriaková, Helena Revaková, Cecília Pačutová, Viktória Hlavačová, Mária Nalepovičová, Mária Miňová, Viera Semanová, Zuzana Havrišová.

 • Mária Berešová, Viera Gmitrová, Lenka Kučmová, Gabriela Bašarová, Zlatica Borodačová, Iveta Pejová, Mária Šutľaková.

Farské oznamy 24.09. - 07.10.2018
 • Spovedanie pred prvým piatkom:

  • pondelok a utorok ráno pred svätou liturgiou,

  • streda a štvrtok od 17.00 hod.,

  • piatok od 16.30 hod.,

  • Trnávka v piatok od 15.30 hod., 

  • Albínov utorok od 15.30 hod. 

 • 30. septembra vykonáme zbieku na KBS pri každej svätej liturgii. 

 • 01. okóbra (pondelok) máme sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky aj s myrovaním. Sväté liturgie ráno o 07.00 hod. a večer o 18.00 hod.

 • 03. októbra o 17.00 hod. bude Večeradlo.

 • 07. októbra (nedeľa) bude zbierka na farskú budovu a tiež staroslovienska svätá liturgia.

 • Upratovanie 28.09. (piatok): Žofia Bukatová, Mária Ferenčíková, Anna Dobošová, Margita Kurpašová, Anna Semanová, Mária Šimková, Marcela Antoliková.

 • Upratovanie 05.10. (piatok): Mária Berešová, Viera Gmitrová, Lenka Kučmová, Gabriela Bašarová, Zlatica Borodačová, Iveta Pejová, Mária Šutľaková.

Farské oznamy 27.08. - 09.09.2018
 • Spovedanie pred prvým piatkom:

  • pondelok a utorok ráno pred svätou liturgiou,

  • streda a štvrtok od 17.00 hod.,

  • piatok od 16.30 hod.,

  • Trnávka v pondelok od 15.30 hod., 

  • Albínov utorok od 15.30 hod. 

 • 29. september (streda) je sviatok sťatia hlavy Jána Krstiteľa. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa a tiež je myrovanie.

 • 01. september (sobota) sa bude konať Blahorečenie Anky Kolesárovej na amfiteátri v Košiciach. Kto by mal záujem bližšie informácie sú na nástenke.

 • Srdečne vás pozývame na biskupskú chirotóniu, ktorá sa uskutoční 2. septembra  2018 o 10.00 hod. v Bazilike minor v Michalovciach.

 • Opekačka na rozlúčku s prázdninami bude v sobotu 01.09. Začneme 15.00 hod. v kaplnke ďakovným akatistom za šťastne prežité prázdniny. Nahlásiť sa, kto chce  zostať prenocovať v prístavbe. Priniesť si niečo na opekanie.

 • 08.09. a 09.09. Vás srdečne pozývame na eparchiálnu odpustovú slávnosť do Košíc. Celý týždeň v katedrále prebieha duchovná obnova.  Podrobný program a bližšie informácie si môžete pozrieť  na nástenke.

 • Púť gréckokatolíkov Košickej eparchie do Máriapocz 15.09. (sobota). Hlavným slúžiteľom bude o. Jonáš Maxim studita z Univskej lavry. Plagát je na nástenke. Kto by mal záujem, prosím nahlásiť sa v sakristii do 10.9. Cena 8 eur. Odchod autobusu o 6.30 hod.

 • Upratovanie 31.08. (piatok): Helena Figľarová, Mária Bučková, Ružena Danková, Anna Tirňaková, Dana Talianová, Magda Balintová, p. Iľková, Melánia Holinďaková.

 • Upratovanie 07.09. (piatok): Anna Ostapčuková, Jarka Ščerbaková, Marta Bučková, Zuzana Smržíková, Mária Beľušová, Alena Bereščíková, Helena Šimková, Júlia Rozmanová.

Farské oznamy 13.08. - 26.08.2018
 • 15. augusta (streda) máme prikázaný sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý je spojený aj s myrovaním.

 • 25. august – sviatok nášho bl. mučeníka D. M. Trčku, odpustová slávnosť sa bude sláviť v nedeľu 26.8. u otcov redemptoristov, kde kazateľom bude vladyka Peter Rusnák. Pri tejto príležitosti sa organizuje aj pešia púť z Nižného Hrabovca do Michaloviec plagát je na nástenke.

 • 26. august – odpustová slávnosť v Albínove sv. lit. bude o 10.00 hod.

 • Upratovanie 17.08. (piatok): Lýdia Sokolová, Milka Pačutová, Cecília Mikulová, , Viera Sitárová, Darina Sokolová, Mária Antoliková, Katarína Vargová.

 • Upratovanie 24.08. (piatok): Mária Petrušková,  Mária Petričková, Viera Tomášová, Magda Staškovičová, p. Majerníková, Oľga Kolesarová, Mária Bačová.

Farské oznamy 30.07. - 12.08.2018
 • Spovedanie:

  • v pondelok a v utorok ráno,

  • v stredu a vo štvrtok od 17.00 hod.,

  • v piatok od 16.30 hod.,

  • Trnávka v piatok od 15.30 hod.,

  • Albínov v utorok od 15.30 hod.

 • 05. august (nedeľa) – zbierka na našu farskú budovu. Dobrodincom Pán Boh zaplať.

 • 06. august (pondelok) máme sviatok Premenenia Pána aj s myrovaním.

 • 11. - 12. august – odpustová slávnosť v Klokočove. Na plagáte, ktorý je na nástenke a na farskej stránke, si môžete pozrieť podrobný program. Ak bude záujem môžeme objednať autobus, ale prosím do 8.8. sa nahlásiť v sakristii.

 • Upratovanie 03.08. (piatok): Anna Kolesarová, Mária Fecková, Božena Šangriková, Anna Pristašová, Jana Čižmarová, Božena Blahutová.

 • Upratovanie 10.08. (piatok): Terézia Feriková, Katarína Stanková, Alžbeta Revaková, Stanislava Balegová, Monika Sojková, Mária Bila, Božena Kolesarová, Mária Turoková, Daniela Tomášová.

Farské oznamy 18.06. - 01.07.2018
 • Bratia a sestry, obraciam sa na vás s prosbou o finančnú pomoc – zbierku s úmyslom na dostavbu našej novej farskej budovy. Vzadu si môžete prevziať označenú obálku.  Svoj dar môžete priniesť do sakristie alebo odovzdať členovi farskej rady. Ďakujeme za vaše milodary.

 • 24. júna (nedeľa) je sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa, pri všetkých sv. liturgiách bude aj myrovanie.

 • 29. júna (piatok) je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, v ten deň je voľnica a tiež myrovanie.

 • 30. júna (sobota) bude v kláštore sestričiek opekačka s možnosťou aj prenocovania, ale počet je obmedzený, preto sa treba nahlásiť vopred v škole alebo v sakristii.  Začneme poďakovaním za úspešný školský rok Ďakovným akatistom o 15.30 hod. Pokračujeme ako tradične  rôznymi aktivitami a súťažami pre mladších i starších. Preto pozývame všetkých malých aj veľkých, celé rodinky. Ako vždy priniesť si niečo na opekanie. Tešíme sa na vás!

 • 4. a 5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda máme odpustovú eparchiálnu slávnosť v našom chráme.  Slávnostný kazateľ vo sviatok pri sv. liturgii o 10. 00 hod. bude Mons. Francesco Mancinelli   rektor Sanktuária Crea. Srdečne všetkých pozývame.

 • Camp 2018 – mladí, ktorí máte záujem o jednotlivé turnusy, hlásiť sa v sakristii. Plagát je na nástenke.

 • Upratovanie 22.06. (piatok): Marta Prokopovičová, Božena Talianová, Jana Beľušová, Helena Kocanová, Mária Kolesarová,  Monika Kandraková, Jana Tomašová.

 • Upratovanie 20.04. (štvrtok): Helena Hlubeňová, Ružena Franková, Eva Ušalová, Silvia Domaničová, Mária Humenová, Anna Jonašová, p. Pariaková, p. Malackaničová.