Farské oznamy 14. - 27.01.2019
 • Nedeľu 20. januára bude svätá liturgia o 8.00 hod. slávená v cirkevnoslovanskom jazyku. 

 • V sakristii si môžete zakúpiť knihu "365 zamyslení". Jej autorom je o. Jozef Ivan, gréckokatolícky kňaz. Cena je 20 eur.

 • Farský ples – aj v roku 2019 Vás chcem pozvať milí rodičia, deti, mladí, ale aj Vás drahí starí rodičia na farské stretnutie 9. februára v sobotu. Začali by sme obedom o 14.30 hod. a pokračovali až do večera ako minulého roku. Verím, že prijmete toto pozvanie a jedno sobotné popoludnie prežijeme nielen v spoločných rozhovoroch, ale aj v zábave pri hudbe spolu ako jedna farská rodina, ktorej súčasťou sú  deti,  mladí, rodičia a starí rodičia. Tak si rezervujte na tento deň voľno, aby sme sa mohli spolu stretnúť. Cena – deti do 9 rokov 7 eur; dospelí 12 eur.

 • Upratovanie 18.01. (piatok): Helena Figľarová, Mária Bučková, Ružena Danková, Anna Tirňaková, Dana Talianová, Magda Balintová, Melánia Holinďaková, Semanová Marika.

 • Upratovanie 25.01. (piatok): Anna Ostapčuková, Jarka Ščerbaková, Marta Bučková, Zuzana Smržíková, Mária Beľušová, Alena Bereščíková, Helena Šimková, Júlia Rozmanová.

Farské oznamy 31.12.2018 - 13.01.2019
 • 31. december (pondelok) budú sväté liturgie na Silvestra v rovnakom čase v Sečovciach, Trnávke  a Albinove o 16.00 hod. Budeme ďakovať za všetky dobrodenia milosti.

 • 1. január (utorok) slávime prikázaný sviatok Obrezanie Pána, ktorý je  spojený aj s myrovaním.

 • Prvopiatkova spoveď – v prípade potreby štvrtok a piatok pol hodinu pred svätou liturgiou.

 • 5. január (sobota) – PREDVEČER BOHOZJAVENIA bude požehnanie jordánskej vody pri večierni o 15.00 hod. V Trnávke a Albinove svätenie vody bude na samotný sviatok Bohozjavenia v nedeľu. S týmto dňom (5.január) je spojený aj pôst ako v predvečer Narodenia JK – zdržanlivosť od mäsa s pôstom.

 • 6. január (nedeľa) - slávime prikázaný sviatok Bohozjavenia spojený aj s myrovaním. V tento deň budeme požehnávať domy a byty. Vzadu sú hárky, kde môžete zapísať svoje príbytky k požehnaniu.

 • 6. január (nedeľa) – zbierka na našu farskú budovu.

 • Dobrá novina – všetkým darcom Pán Boh zaplať. Spolu aj s filiálkami sa vyzbieralo 1210 eur. Albinov (4 domy) - 130 eur, Sečovce (55 domov) - 986 eur a Trnávka (13 domov) -  94 eur.

 • Farský ples – pozývame Vás milí rodičia, deti, mladí, ale aj Vás drahí starí rodičia na farský ples 9. februára v sobotu.  Ako tradične so začiatkom o 14.30 hod. a pokračovali až do večera ako minulého roku. Verím, že prijmete toto pozvanie a jedno sobotné popoludnie prežijeme nielen v spoločných rozhovoroch, ale aj v zábave pri hudbe spolu ako jedna farská rodina. Tak si rezervujte na tento deň voľno, aby sme sa mohli spolu stretnúť. Nebojte sa, bude aspoň tak dobre ako minulého roku.

 • Upratovanie 03.01. (štvrtok): Lýdia Sokolová, Milka Pačutová, Cecília Mikulová,Viera Sitárová, Darina Sokolová, Mária Antoliková, Katarína Vargová.

 • Upratovanie 28.12. (piatok): Mária Petrušková, Mária Petričková, Viera Tomášová, Magda Staškovičová, p. Majerníková, Oľga Kolesarová, Mária Bačová.