Farské oznamy 09. - 22.12.2019
 • Vianočná spoveď bude 21. decembra (sobota) od 15.00 hod. a zároveň tento deń bude slúžená aj svätá liturgia so začiatkom o 15.00 hod.

 • Spovedanie v Albínove bude vo štvrtok o 15.30 hod. a v Trnávke v piatok od 15.30 hod.

 • Od 15. decembra sa budeme pri každej rannej a večernej liturgii modliť Moleben pred Narodením Pána z brožúrky Christos raždajetsja.

 • 15., resp. 22. decembra sa budú predávať vianočné oblátky v našom chráme.

 • 19. decembra (štvrtok) bude spovedanie chorých. Prosím nahláste chorých v sakristii s presnou adresou. Tí , ktorí sa spovedajú  na prvý piatok sa už nemusia zapisovať.

 • 20. decembra (piatok) bude slúžiť vladyka Milan svätú liturgiu o 10.00 hod. z príležitosti odpustovej slávnosti našej cirkevnej školy sv. rodiny. Srdečne všetkých pozývame. Ráno sv. liturgia nebude (intencia bude slúžená pri tejto sv. liturgii).

 • Dobrá novina – znova máte možnosť zapísať svoje príbytky pre prijatie koledníkov a tak podporiť chudobných v Turkane, pre ktorých sú tieto peniaze tohto roku určené. Koledovať sa bude 25.12. od 14.00 hod.

 • Upratovanie chármu 13.12. (piatok) – Mária Bačová, Mária Jakubová, Viera Bačová, Marta Kertiščaková, Ľudmila Maliková, Oľga Mazárová, Marta Sokirková.

 • Urpatovanie chrámu 21.12. (sobota večer) – Kveta Moškurjaková, Helena Revaková, Cecília Pačutová, Viktória Hlavačová, Mária Nalepovičová, Mária Miňová, Viera Semanová, Zuzana Havrišová.

Farské oznamy 25.11. - 08.12.2019
 • Spovedanie pred prvým piatkom: 

  • ​pondelok a utorok ráno pred svätou liturgiou,

  • streda a štvrtok od 17.00 hod.,

  • piatok od 16.00 hod.,

  • Trnávka v pondelok od 15.30 hod. a Albínov utorok od 15.30 hod. 

 • 06. decembra (nedeľa) máme sviatok sv. Mikuláša, ktorý je spojený aj s myrovaním.

 • 07. decembra (sobota) bude Požehnanie koledníkov Dobrej noviny vladykom Milanom v Michalovciach. Odchod autobusu  je v sobotu o 8.40 hod. od chrámu.

 • 08. decembra (nedeľa) je prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky aj s myrovaním. Pri všetkých svätých liturgiách bude zbierka na farskú budovu.

 • Dobrá novina – znova máte možnosť zapísať svoje príbytky pre prijatie koledníkov a tak podporiť chudobných v Turkane, pre ktorých sú tieto peniaze tohto roku určené. Koledovať sa bude 25.12. od 14.00 hod.

 • Upratovanie chármu 29.11. (piatok) – Žofia Bukatová, Mária Ferenčíková, Anna Dobošová, Margita Kurpašová, Anna Semanová, Mária Šimková, Marcela Antoliková.

 • Urpatovanie chrámu 05.12. (štvrtok) – Mária Berešová, Viera Gmitrová, Lenka Kučmová, Gabriela Bašarová, Zlatica Borodačová, Iveta Pejová, Mária Šutľaková.