Farské oznamy 27.01. - 09.02.2020
 • Dňa 20. januára 2020 sv. otec František vymenoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie vladyku Cyrila Vasiľa SJ, doterajšieho sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.

 • 2. februára (nedeľa) pri obidvoch svätých liturgiách bude posvätenie sviec - hromničiek a myrovanie. Každý kto chce, môže si priniesť sviečku-(čky) na posvätenie.

 • Spovedanie pred prvým piatkom:

  • pondelok a utorok ráno pred svätou liturgiou,

  • stredu a štvrtok od 17.00 hod.

  • piatok od 16.00 hod.

  • Trnávka piatok od 15.30 hod. a Albínov utorok od 15.30 hod. 

 • Farský ples – pozývame Vás milí rodičia, deti, mladí, ale aj Vás drahí starí rodičia na farský ples 8. februára v sobotu. Ako tradične so začiatkom o 14.30 hod. a pokračovali až do večera ako minulého roku. Verím, že prijmete toto pozvanie a jedno sobotné popoludnie prežijeme nielen v spoločných rozhovoroch, ale aj v zábave pri hudbe spolu ako jedna farská rodina. Tak si rezervujte na tento deň voľno, aby sme sa mohli spolu stretnúť.

 • Púť do Poľska - tohto roku by sme opäť putovali po stopách sv. Jána Pavla II. a navštívili by sme novovybudované múzeum vo Wadowiciach, hrad Wawel, Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Lagiewnikach, Zebrzydowskú kalváriu, kde by sme boli aj ubytovaní.

 • Hramoty -  v sakristii  môžete zapísať mená svojich zosnulých, za ktorých sa budeme modliť počas piatich zádušných sobôt vo Veľkom pôste.

 • Upratovanie chármu 31.01. (piatok) – Helena Onderková, Ľubica Onderková, Mária Špavelková, Helena Špavelková, Eva Moskaľová, Anna Drobňaková, Renáta Drobňaková, p. Bejdová.

 • Upratovanie chármu 07.02. (piatok) – Milka Vasilišinová, Mária Tkačíková, Marieta Hodovancová, Erika Bučková, Žaneta Šrotová, Anna Dudičová.

Farské oznamy 13.01. - 26.01.2020
 • 26. januára (nedeľa) vykonáme zbierku na cirkevné gréckokatolícke školy.

 • Farský ples – pozývame Vás milí rodičia, deti, mladí, ale aj Vás drahí starí rodičia na farský ples 8. februára v sobotu. Ako tradične so začiatkom o 14.30 hod. a pokračovali až do večera ako minulého roku. Verím, že prijmete toto pozvanie a jedno sobotné popoludnie prežijeme nielen v spoločných rozhovoroch, ale aj v zábave pri hudbe spolu ako jedna farská rodina. Tak si rezervujte na tento deň voľno, aby sme sa mohli spolu stretnúť.

 • Upratovanie chármu 17.01. (piatok) – p. Malackaničová, Ružena Franková, Eva Ušalová, Silvia Domaničová, Mária Humenová, Anna Jonašová, Helena Pariaková.

 • Upratovanie chármu 24.01. (piatok) – Mária Sotáková, Magda Korbuľaková, Darina Bučková, Helena  Glezová, Darina Horňaková, Beáta Serbinová, Jarka Ihnatová.

Farské oznamy 30.12.2019 - 12.01.2020
 • 31. decembra (Silvester) budú sväté liturgie slávené v rovnakom čase vo všetkých našich chrámoch (v Sečovciach, Trnávke a Albínove) o 16.00 hod. Budeme ďakovať za všetky dobrodenia a milosti, ktoré sme prijali v roku 2019.

 • Prvopiatkova spoveď – v prípade potreby budeme spovedať piatok hodinu pred svätou liturgiou.

 • 5. januára (PREDVEČER BOHOZJAVENIA) bude požehnanie jordánskej vody pri večierni o 15.00 hod. V Trnávke a Albinove svätenie vody bude na samotný sviatok Bohozjavenia v pondelok. S týmto dňom (5. januára) je spojený aj pôst ako v predvečer Narodenia Ježiša Krista – zdržanlivosť od mäsa s pôstom. Večer svätá liturgia nebude.

 • 6. januára slávime sviatok Bohozjavenia – je to nedeľa a zároveň prikázaný sviatok aj s myrovaním. V tento deň budeme požehnávať domy a byty. Vzadu v chráme sú hárky, kde môžete zapísať svoje príbytky k požehnaniu.

 • 6. januára vykonáme zbierku na našu farskú budovu.

 • Dobrá novina – všetkým štedrým darcom, ktorí otvorili svoje príbytky koledníkom DN úprimné Pán Boh zaplať. Spolu aj s filiálkami sa vyzbieralo 1180 eur - Sečovce (55 domov) 918 eur, Albinov (6 domov) 152 eur a Trnávka (10 domov) 110 eur.

 • Farský ples – pozývame Vás milí rodičia, deti, mladí, ale aj Vás drahí starí rodičia na farský ples 8. februára v sobotu. Ako tradične so začiatkom o 14.30 hod. a pokračovali až do večera ako minulého roku. Verím, že prijmete toto pozvanie a jedno sobotné popoludnie prežijeme nielen v spoločných rozhovoroch, ale aj v zábave pri hudbe spolu ako jedna farská rodina. Tak si rezervujte na tento deň voľno, aby sme sa mohli spolu stretnúť.

 • Upratovanie chármu 03.01. (piatok) – Marcela Gamratová, Mária Lukačová,  Viera Babinčaková, Eva Horňaková, Zuzana Havrilová, Dana Zakuťanská, Katka Dribňaková.

 • Upratovanie chármu 10.01. (piatok) – Marta Prokopovičová, Božena Talianová, Jana Beľušová, Helena Kocanová, Mária Kolesarová,  Monika Kandraková, Jana Tomašová.