Farské oznamy 27.08. - 09.09.2018
 • Spovedanie pred prvým piatkom:

  • pondelok a utorok ráno pred svätou liturgiou,

  • streda a štvrtok od 17.00 hod.,

  • piatok od 16.30 hod.,

  • Trnávka v pondelok od 15.30 hod., 

  • Albínov utorok od 15.30 hod. 

 • 29. september (streda) je sviatok sťatia hlavy Jána Krstiteľa. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa a tiež je myrovanie.

 • 01. september (sobota) sa bude konať Blahorečenie Anky Kolesárovej na amfiteátri v Košiciach. Kto by mal záujem bližšie informácie sú na nástenke.

 • Srdečne vás pozývame na biskupskú chirotóniu, ktorá sa uskutoční 2. septembra  2018 o 10.00 hod. v Bazilike minor v Michalovciach.

 • Opekačka na rozlúčku s prázdninami bude v sobotu 01.09. Začneme 15.00 hod. v kaplnke ďakovným akatistom za šťastne prežité prázdniny. Nahlásiť sa, kto chce  zostať prenocovať v prístavbe. Priniesť si niečo na opekanie.

 • 08.09. a 09.09. Vás srdečne pozývame na eparchiálnu odpustovú slávnosť do Košíc. Celý týždeň v katedrále prebieha duchovná obnova.  Podrobný program a bližšie informácie si môžete pozrieť  na nástenke.

 • Púť gréckokatolíkov Košickej eparchie do Máriapocz 15.09. (sobota). Hlavným slúžiteľom bude o. Jonáš Maxim studita z Univskej lavry. Plagát je na nástenke. Kto by mal záujem, prosím nahlásiť sa v sakristii do 10.9. Cena 8 eur. Odchod autobusu o 6.30 hod.

 • Upratovanie 31.08. (piatok): Helena Figľarová, Mária Bučková, Ružena Danková, Anna Tirňaková, Dana Talianová, Magda Balintová, p. Iľková, Melánia Holinďaková.

 • Upratovanie 07.09. (piatok): Anna Ostapčuková, Jarka Ščerbaková, Marta Bučková, Zuzana Smržíková, Mária Beľušová, Alena Bereščíková, Helena Šimková, Júlia Rozmanová.

Farské oznamy 13.08. - 26.08.2018
 • 15. augusta (streda) máme prikázaný sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý je spojený aj s myrovaním.

 • 25. august – sviatok nášho bl. mučeníka D. M. Trčku, odpustová slávnosť sa bude sláviť v nedeľu 26.8. u otcov redemptoristov, kde kazateľom bude vladyka Peter Rusnák. Pri tejto príležitosti sa organizuje aj pešia púť z Nižného Hrabovca do Michaloviec plagát je na nástenke.

 • 26. august – odpustová slávnosť v Albínove sv. lit. bude o 10.00 hod.

 • Upratovanie 17.08. (piatok): Lýdia Sokolová, Milka Pačutová, Cecília Mikulová, , Viera Sitárová, Darina Sokolová, Mária Antoliková, Katarína Vargová.

 • Upratovanie 24.08. (piatok): Mária Petrušková,  Mária Petričková, Viera Tomášová, Magda Staškovičová, p. Majerníková, Oľga Kolesarová, Mária Bačová.

Farské oznamy 30.07. - 12.08.2018
 • Spovedanie:

  • v pondelok a v utorok ráno,

  • v stredu a vo štvrtok od 17.00 hod.,

  • v piatok od 16.30 hod.,

  • Trnávka v piatok od 15.30 hod.,

  • Albínov v utorok od 15.30 hod.

 • 05. august (nedeľa) – zbierka na našu farskú budovu. Dobrodincom Pán Boh zaplať.

 • 06. august (pondelok) máme sviatok Premenenia Pána aj s myrovaním.

 • 11. - 12. august – odpustová slávnosť v Klokočove. Na plagáte, ktorý je na nástenke a na farskej stránke, si môžete pozrieť podrobný program. Ak bude záujem môžeme objednať autobus, ale prosím do 8.8. sa nahlásiť v sakristii.

 • Upratovanie 03.08. (piatok): Anna Kolesarová, Mária Fecková, Božena Šangriková, Anna Pristašová, Jana Čižmarová, Božena Blahutová.

 • Upratovanie 10.08. (piatok): Terézia Feriková, Katarína Stanková, Alžbeta Revaková, Stanislava Balegová, Monika Sojková, Mária Bila, Božena Kolesarová, Mária Turoková, Daniela Tomášová.

Farské oznamy 18.06. - 01.07.2018
 • Bratia a sestry, obraciam sa na vás s prosbou o finančnú pomoc – zbierku s úmyslom na dostavbu našej novej farskej budovy. Vzadu si môžete prevziať označenú obálku.  Svoj dar môžete priniesť do sakristie alebo odovzdať členovi farskej rady. Ďakujeme za vaše milodary.

 • 24. júna (nedeľa) je sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa, pri všetkých sv. liturgiách bude aj myrovanie.

 • 29. júna (piatok) je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, v ten deň je voľnica a tiež myrovanie.

 • 30. júna (sobota) bude v kláštore sestričiek opekačka s možnosťou aj prenocovania, ale počet je obmedzený, preto sa treba nahlásiť vopred v škole alebo v sakristii.  Začneme poďakovaním za úspešný školský rok Ďakovným akatistom o 15.30 hod. Pokračujeme ako tradične  rôznymi aktivitami a súťažami pre mladších i starších. Preto pozývame všetkých malých aj veľkých, celé rodinky. Ako vždy priniesť si niečo na opekanie. Tešíme sa na vás!

 • 4. a 5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda máme odpustovú eparchiálnu slávnosť v našom chráme.  Slávnostný kazateľ vo sviatok pri sv. liturgii o 10. 00 hod. bude Mons. Francesco Mancinelli   rektor Sanktuária Crea. Srdečne všetkých pozývame.

 • Camp 2018 – mladí, ktorí máte záujem o jednotlivé turnusy, hlásiť sa v sakristii. Plagát je na nástenke.

 • Upratovanie 22.06. (piatok): Marta Prokopovičová, Božena Talianová, Jana Beľušová, Helena Kocanová, Mária Kolesarová,  Monika Kandraková, Jana Tomašová.

 • Upratovanie 20.04. (štvrtok): Helena Hlubeňová, Ružena Franková, Eva Ušalová, Silvia Domaničová, Mária Humenová, Anna Jonašová, p. Pariaková, p. Malackaničová.