Farské oznamy 12.02. - 25.02.2018
 • Pondelok je predpísaný prísny pôst, ktorý viaže od 15-60 rokov. Pre ostatných je zdržanlivosť od mäsa. Počas celého pôstu v stredu a piatok je zdržanlivosť od mäsa.

 • V stredu a piatok budeme sláviť liturgie vopred posvätených darov, na ktoré si nezabudnite priniesť brožúrky „Moja Modlitba."

 • Pondelok sa budeme modliť Veľkopôstny moleben, v piatok sa budeme modliť krížovú cestu.

 • 18. február (nedeľa) - zbierka na charitu.

 • Upratovanie 15.02. (štvrtok): Mária Sotáková, Magda Korbuľaková, Darina Bučková, Helena Glezová, Darina Horňaková, Beáta Serbinová, Jarka Ihnatová.

 • Upratovanie 22.02. (štvrtok): Helena Onderková, Ľubica Onderková, Mária Špavelková, Helena Špavelková, Eva Moskaľová, Anna Drobňaková, Renáta Drobňaková, p. Bejdová

Farské oznamy 29.01. - 11.02.2018

 • Syropôstnou nedeľou, ktorú slávime v nedeľu 11.2. začína veľký pôst. V túto nedeľu o 14.00 hod.  budeme sláviť veľkopôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho, ktoré sa budeme modliť počas celého pôstu.

 • Farský ples – ešte stále srdečne pozývam tých, ktorí sa nezapísali či ešte stále rozmýšľajú na farský ples 10. februára v sobotu. Začíname obedom o 14.00 hod. a pokračujeme až do večera ako minulého roku.  Verím, že prijmete toto pozvanie a jedno sobotné popoludnie prežijeme nielen v spoločných rozhovoroch, ale aj v zábave pri hudbe spolu ako jedna farská rodina, ktorej súčasťou sú  deti,  mladí, rodičia a starí rodičia.. Prosím zapíšte sa vzadu sú pripravené hárky.

 • Upratovanie chrámu 01.02. (štvrtok): Marta Prokopovičová, Božena Talianová, Jana Beľušová, Helena Kocanová, Mária Kolesarová,  Monika Kandraková, Jana Tomašová.

 • Upratovanie chrámu 09.02. (piatok): Helena Hlubeňová, Ružena Franková, Božena Janeková, Silvia Domaničová, Mária Humenová, Anna Jonašová, p. Pariaková, p. Malackaničová.   

Farské oznamy 15.01. - 28.01.2018

 • Stretnutie miništrantov bude v sobotu 20. januára o 13.30 na fare.

 • 28. január (nedeľa) - zbierka na cirkevné gréckokatolícke školy. 

 • Farský ples - aj v roku 2018 Vás chceme pozvať milí rodičia, deti, mladí, ale aj Vás drahí starí rodičia na farské stretnutie 10. februára v sobotu. Začali by sme obedom o 14.00 hod. a pokračovali až do večera ako minulého roku. Veríme, že prijmete toto pozvanie a jedno sobotné popoludnie prežijeme nielen v spoločných rozhovoroch, ale aj v zábave pri hudbe spolu ako jedna farská rodina, ktorej súčasťou sú deti, mladí, rodičia a starí rodičia. Tak si rezervujte na tento deň voľno, aby sme sa mohli spolu stretnúť. Nebojte sa, bude aspoň tak dobre ako minulého roku.

 • Upratovanie chrámu 19.01. (piatok): Kveta Moškuriaková, Helena Revaková, Cecília Pačutová, Viktória Hlavačová, Mária Nalepovičová, Mária Miňová, Viera Semanová, Zuzana Havrišová.

 • Upratovanie chrámu 26.01. (piatok): Marcela Gamratová, Mária Lukačová,  Viera Babinčaková, Eva Horňaková, Zuzana Havrilová, Dana Zakuťanská, Katka Dribňaková.

Farské oznamy 01.01. - 14.01.2018

 • Prvopiatková spoveď – v prípade potreby stredu a štvrtok pol hodinu pred  svätou liturgiou.

 • 5. január (piatok) PREDVEČER BOHOZJAVENIA - vykonáme požehnanie jordánskej vody pri večernej svätej liturgii o 17. 00 hod. V Albinove bude svätenie vody na samotný sviatok Bohozjavenia v sobotu. S týmto dňom je spojený aj pôst ako v predvečer Narodenia Ježiša Krista (zdržanlivosť od mäsa s pôstom).

 • 6. januára (sobotu) na sviatok Bohozjavenia budeme požehnávať domy a byty. Prosím zapíšte svoje príbytky, ak chcete aby sme vám ich prišli požehnať. Vzadu sú pripravené hárky.

 • 7. januára (nedeľu) bude zbierka na našu farskú budovu.

 • Farský ples - aj v roku 2018 Vás chceme pozvať milí rodičia, deti, mladí, ale aj Vás drahí starí rodičia na farské stretnutie 10. februára v sobotu. Začali by sme obedom o 14.00 hod. a pokračovali až do večera ako minulého roku. Veríme, že prijmete toto pozvanie a jedno sobotné popoludnie prežijeme nielen v spoločných rozhovoroch, ale aj v zábave pri hudbe spolu ako jedna farská rodina, ktorej súčasťou sú deti, mladí, rodičia a starí rodičia. Tak si rezervujte na tento deň voľno, aby sme sa mohli spolu stretnúť. Nebojte sa, bude aspoň tak dobre ako minulého roku.

 • Upratovanie chrámu 04.01. (štvrtok): Mária Berešová, Viera Gmitrová, Lenka Kučmová, Gabriela Bašarová, Zlatica Borodačová, Iveta Pejová, Mária Šutľaková.

 • Upratovanie chrámu 12.01. (piatok): Mária Bačová, Mária Jakubová, Viera Bačová, Marta Kertiščaková, Ľudmila Maliková, Olina Mazarová, p. Štundová.

Farské oznamy 18.12. - 31.12.2017

 • Moleben pred Narodením Ježiša Krista – po večernej svätej liturgii sa modlíme  moleben z brožúrky Christos Raždajetsja!

 • Spovedanie –  každý deň hodinu pred večernou svätou liturgiou.

 • 22. december (piatok) – doobeda spovedanie chorých, ktorých ste nahlásili.

 • 24. december (nedeľa) – predvečer Narodenia Pána - máme zdržanlivosť od mäsa. Sväté liturgie budú ako v nedeľu ráno o 8.00 a 10.00 hod. Veľké povečerie o 21.00 hod.

 • 25. december (pondelok) – prikázaný sviatok Narodenia Ježiša Krista, myrovanie. Aj 26.12. máme tiež prikázaný sviatok. Večer sväté liturgie nebudú.

 • Koledníci Dobrej noviny navštívia vaše príbytky 25. decembra  od 14.00 hod.

 • 27. december (streda) – máme ešte sviatok prvomučeníka sv. Štefana.

 • 31. december (nedeľa) - liturgie v riadnom čase ako v nedeľu aj večer bude o 18.00 s poďakovaním za uplynulý kalendárny rok s eucharistickou poklonou a o 17.30 namiesto Večierne bude ďakovný akatist.

 • 01. január (pondelok) - Nový rok  - prikázaný sviatok Obrezanie Pána, spojený aj myrovaním. Sväté liturgie ako v nedeľu o 8.00; 10.00 a 18.00 večer.

 • Požehnanie príbytkov (6. januára) - prosím zapíšte aj s presnou adresou, ktorí chcete dať požehnať svoje domovy. 

 • Farský ples – pozývame  Vás milí rodičia, deti,  mladí, ale aj Vás drahí starí rodičia na farský ples 10. februára v sobotu. Ako tradične so začiatkom o 14.00 hod. a pokračovali až do večera ako minulého roku. Verím, že prijmete toto pozvanie a jedno sobotné popoludnie prežijeme nielen v spoločných rozhovoroch, ale aj v zábave pri hudbe spolu ako jedna farská rodina.  Tak si rezervujte na tento deň voľno, aby sme sa mohli spolu stretnúť. Nebojte sa, bude aspoň tak dobre ako minulého roku.

 • Upratovanie chrámu 22.12. (piatok): Kristína Kmecová, Katarína Rabatinová, Ľuba Smržíková, Eva Ferenčíková, Alena Molnárová, p. Kašaiová, Viera Bačová.

 • Upratovanie chrámu 29.12. (paitok): Žofia Bukatová, Mária Ferenčíková, Anna Dobošová, Margita Kurpašová, Anna Semanová, Mária Šimková, Marcela Antoliková.

Farské oznamy 20.11. - 03.12.2017

 • 10. december (nedeľa) - Pri každej svätej liturgii vykonáme zbierku na plyn pre chrám.

 • 16. december (sobota) - Vianočná spoveď od 15.00 hod. a sprevádzaná svätou liturgiou  od 15.30 hod.

 • 22. december (piatok) - Spovedanie chorých pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. Prosím nahláste chorých v sakristii s presnou adresou. Ktorých spovedáme na prvý piatok už nemusíte zapisovať.

 • Dobrá novina – znova máte možnosť zapísať svoje príbytky pre prijatie koledníkov a tak podporiť chudobných v Etiópii, pre ktorých sú tieto peniaze tohto roku určené. Koledovať sa bude 25.12. od 14.00 hod.

 • Upratovanie chrámu 07.12. (štvrtok): Viera Miňová, Paulína Pavolová, Ľuba Pavolová, Lenka Kačuraková, Martina Kišedová, Emília Pristašová, Edita Mitrová.

 • Upratovanie chrámu 16.12. (sobota): Anna Ostapčuková, Jarka Ščerbaková, Marta Bučková, Zuzana Smržíková, Mária Beľušová, Alena Bereščíková, Helena Šimková, Júlia Rozmanová.