Farské oznamy 20.11. - 03.12.2017

 • 10. december (nedeľa) - Pri každej svätej liturgii vykonáme zbierku na plyn pre chrám.

 • 16. december (sobota) - Vianočná spoveď od 15.00 hod. a sprevádzaná svätou liturgiou  od 15.30 hod.

 • 22. december (piatok) - Spovedanie chorých pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. Prosím nahláste chorých v sakristii s presnou adresou. Ktorých spovedáme na prvý piatok už nemusíte zapisovať.

 • Dobrá novina – znova máte možnosť zapísať svoje príbytky pre prijatie koledníkov a tak podporiť chudobných v Etiópii, pre ktorých sú tieto peniaze tohto roku určené. Koledovať sa bude 25.12. od 14.00 hod.

 • Upratovanie chrámu 07.12. (štvrtok): Viera Miňová, Paulína Pavolová, Ľuba Pavolová, Lenka Kačuraková, Martina Kišedová, Emília Pristašová, Edita Mitrová.

 • Upratovanie chrámu 16.12. (sobota): Anna Ostapčuková, Jarka Ščerbaková, Marta Bučková, Zuzana Smržíková, Mária Beľušová, Alena Bereščíková, Helena Šimková, Júlia Rozmanová.

Farské oznamy 20.11. - 03.12.2017

 • 21. novembra máme veľký sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu. S týmto sviatkom je spojené nielen myrovanie, ale hlavne mimoriadne požehnanie pre deti, ktoré dostanú pri večernej svätej liturgii.

 • 24.novembra stretnutie mladých Sečovského dekanátu „SEN" o 18,00 sv. liturgia  v chráme, po ktorej nasleduje program v kultúrnom dome. Srdečne všetkých mladých pozývame.

 • Spovedanie pred prvým piatkom:

  • pondelok, utorok pred rannou svätou liturgiou,

  • streda, štvrtok od 17.00 hod.,

  • piatok od 16.00 hod.,

  • Trnávka piatok od 15.30 hod. a Albínov utorok od 15.30 hod. 

 • 26. november - Nedeľa Krista Kráľa - srdečne pozývame na odpustovú eparchiálnu slávnosť k otcom baziliánom do Trebišova. Aj v tento sviatok bude myrovanie.

 • 29. november (streda) - o 17.00 hod sa bude v našom chráme modliť Večeradlo.

 • 02. december - Požehnanie koledníkov dobrej noviny v Michalovciach, odchod autobusu v sobotu o 8,30 od chrámu.

 • 03. december – zbierka na našu farskú budovu.

 • Upratovanie chrámu 24.11. (piatok): Mária Petrušková,  Mária Petričková, Viera Tomášová, Magda Staškovičová, p. Majerníková, Oľga Kolesarová, Mária Bačová.

 • Upratovanie chrámu 01.12. (piatok): Helena Figľarová, Mária Bučková, Božena Danková, Anna Tirňaková, Dana Talianová, Magda Balintová, p. Iľková.

Farské oznamy 23.10. - 05.11.2017

 • Spovedanie pred prvým piatkom:

  • pondelok, utorok pred rannou svätou liturgiou,

  • streda, štvrtok od 16.30 hod.,

  • piatok od 16.00 hod.,

  • Trnávka piatok od 15.00 hod. a Albínov utorok od 15.30 hod. 

 • Pamiatka zosnulých - ešte stále máte možnosť zapísať v sakristii mená svojich drahých zosnulých, za ktorých chcete, aby sme sa modlili paníchýdu.

 • 01. novembra (streda) - svätá liturgia bude o 8.00 hod. a 10.00 hod. Večer liturgia nebude. Po rannej svätej liturgii o 8.00 hod. sa budeme modliť panychídy za našich zosnulých, ktorých mená ste zapísali. Aj v tomto roku sa budeme modliť za našich zosnulých na miestnom cintoríne o 13.00 hod. (Sečovce)

 • 01. november (streda) - panychída za zosnulých v Trnávke o 13.00 hod. a v Albínove o 14.00 hod.

 • 02. november (štvrtok) - Večeradlo o 17.00 hod.

 • Pozvánka pre miništrantov na ďalšie stretnutie v sobotu 4. novembra  o 13.30 hod. na fare.

 • 05. november (nedeľa) - Zbierka na našu farskú budovu vykonáme pri každej svätej liturgii.

 • Pozvánka na duchovnú obnovu pre manželov!

  Milí manželia, srdečne vás pozývame na jednodňovú duchovnú obnovu pre manželov, ktorá sa uskutoční v sobotu 28.10.2017 v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Rodiny v Sečovciach. Bližšie informácie na plagátoch. Nahlásiť sa v sakristii.

  Bližšie informácie na plagátoch.

 • V sakristii si môžete objednať časopisy na budúci kalendárny rok SLOVO za 14€ a MISIONÁR 11€.

 • Upratovanie chrámu 27.10. (piatok): Jolana Molnarová, Anna Koščová, Katarína Ihnatová, Alena Mitrová, Alica Kurucová, Jana Ivaničová, Olga Ščerbová.

 • Upratovanie chrámu 03.11. (piatok): Janetta Lukáčová, Daniela Serbinčíková, Lena Beréšová, Dana Petričková, Valéria Ferková, Slávka Bukatová, Erika Žadanská.

Farské oznamy 09.10. - 22.10.2017

 • Pozvanie pre mladých chlapcov a dievčatá od 12 rokov vyššie na stretnutie SEN do Dvorianok v piatok 13. októbra.  Je tam pre vás pripravený program, ako sa môžu zabávať a spoznávať mladí ľudia aj bez alkoholu a cigariet. Prosím vás milí rodičia povzbuďte svoje dospievajúce detí, aby  mali ochotu sa zúčastňovať  týchto hodnotných akcií, ktoré sú určené pre mládež. Autobus odchádza od chrámu o 17.30 hod. (neplatí sa nič)

 • Pozývam všetkých miništrantov na ďalšie stretnutie v sobotu 14. októbra o 13.30 hod. na fare.

 • V nedeľu 22. októbra bude zbierka na misie.

 • Pamiatka zosnulých -  v sakristii môžete zapísať mená svojich drahých zosnulých, za ktorých chcete, aby sme sa modlili paníchýdu.

 • Pozvánka na duchovnú obnovu pre manželov!

  Milí  manželia, ak mate túžbu, aby Ježiš vstúpil do loďky vášho manželstva, ktorá pláva po rozbúrenom mori života, tak vás srdečne pozývame na jednodňovú duchovnú obnovu pre manželov, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. 10. 2017 v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Rodiny v Sečovciach. Bude pripravený bohatý program, celodenná strava, zaujímaví hostia, svedectvo manželov o ich 45 ročnom manželstve. Ježiš túži nastúpiť aj do vašej loďky aby mohol utíšiť búrku, preto ste všetci srdečne pozvaní.

  Bližšie informácie na plagátoch.

 • Upratovanie chrámu 13.10. (piatok): Helena Onderková, Ľubica Onderková, Mária Špavelková, Helena Špavelková, Eva Moskaľová, Anna Drobňaková, Renáta Drobňaková, p. Bejdová.

 • Upratovanie chrámu 20.10. (piatok): Mária Murínová, Milka Vasilišinová, Mária Tkačíková, Marieta Hodovancová, Erika Bučková, Žaneta Šrotová, Anna Dudičová.

Farské oznamy 25.09. - 08.10.2017

 • Pozývam všetkých miništrantov na stretnutie v sobotu 30. septembra o 14.00 hod. na fare.

 • V nedeľu 01. októbra bude zbierka na KBS.

 • Spovedanie pred prvým piatkom:

  • pondelok, utorok ráno pre svätou liturgiou,

  • stredu, štvrtok od 16.30 hod.,

  • piatok od 16.00 hod.,

  • Trnávka pondelok od 15.00 hod., a Albínov utorok od 15.30 hod. 

 • stredu 4. októbra bude o 17.00 hod. Večeradlo, srdečne všetkých pozývame.

 • V nedeľu 08. októbra bude zbierka na našu farskú budovu.

 • Pamiatka zosnulých -  v sakristii môžete zapísať mená svojich drahých zosnulých, za ktorých chcete, aby sme sa modlili paníchýdu.

 • Drahí veriaci, informujeme vás, že vypočúvania svedkov v procese o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu kňaza rehoľníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR, patriaceho do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorý bol otvorený 31. januára 2015 v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove dekrétom prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ budú onedlho uzavreté na archieparchiálnej úrovni. Preto vás, drahí veriaci, ešte raz vyzývame, ak žijú očití svedkovia uvedeného Božieho sluhu alebo viete o niekom, kto ho priamo a bezprostredne poznal, alebo ak existujú svedkovia, ktorí dostali informácie o Božom sluhovi od tých, ktorí ho priamo a bezprostredne poznali, a chceli by svedčiť v tomto procese skúmania, nech svoju žiadosť o účasť v procese, ako aj písomné vyhlásenie, ktoré musí byť nimi osobne podpísané, zašlú arcibiskupskému delegátovi na adresu: ICLic. Jaroslav Pasok, arcibiskupský delegát, Hlavná 1, 081 35 Prešov alebo sa môžu prihlásiť priamo na telefónnom čísle: 0910 842 052.

 • Upratovanie chrámu 06.10. (piatok): Mária Sotáková, Magda Korbuľaková, Darina Bučková, Helena Glezová, Darina Horňaková, Beáta Serbinová, Jarka Ihnatová.

 • Upratovanie chrámu 13.10. (piatok): Helena Onderková, Ľubica Onderková, Mária Špavelková, Helena Špavelková, Eva Moskaľová, Anna Drobňaková, Renáta Drobňaková, p. Bejdová.

Farské oznamy 11.09. - 24.09.2017

 • 15. setember – púť do Máriapócse. Archijerejskú svätú liturgiu bude sláviť náš vladyka Cyril Vasiľ, SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Prosím zapísať sa v sakristii. Cena je 11€. Autobus odchádza o 7.00 hod.

 • Detský spevokol začína nácviky od 22. septembra, každý piatok v čase od 15.00 -16.00 hod. na fare.

 • Florbal - začíname 24. septembra, každú nedeľu v malej telocvični na Obchodnej škole. Srdečne pozývame všetkých v čase od 14.30 – 16.30 hod.

 • Upratovanie chrámu 13.09. (streda): Marcela Gamratová, Mária Lukačová, Viera Babinčaková, Eva Horňaková, Zuzana Havrilová, Dana Zakuťanská, Katka Dribňaková.

 • Upratovanie chrámu 22.09. (piatok): Marta Prokopovičová, Božena Talianová, Jana Beľušová, Helena Kocanová, Mária Kolesarová, Monika Kandraková, Jana Tomašová.

Farské oznamy 31.07. - 13.08.2017

 • Spovedanie pred prvým piatkom:

  • pondelok a utorok ráno,

  • stredu a štvrtok od 17.00 hod.,

  • piatok od 16.30 hod.,

  • Albinov utorok od 15.30 hod.,

  • Trnávka piatok od 15.30 hod.

 • 02. august (streda) - Večeradlo o 17.00 hod.

 • 06. august (nedeľa) - zbierka na našu farskú budovu. Dobrodincom Pán Boh zaplať.

 • 12. - 13. august – odpustová slávnosť v Klokočove. Na plagáte, ktorý je na nástenke a na farskej stránke si môžete pozrieť podrobný program. Ak bude záujem môžeme objednať autobus, ale prosím do 6.8. sa nahlásiť v sakristii.

 • Rachelina vinica je duchovno - terapeutický víkend pre osoby so skúsenosťou potratu. Takéto osoby sú dlhodobo a hlboko zranené a potrebujú prejsť procesom uzdravenia. Rachelina vinica prebieha v prísnej diskrétnosti pod vedením vyškoleného tímu. Najbližšie sa bude konať 20. - 22.10. Kontakt nájdete na plagáte vzadu na nástenke.

 • Fatimská sobota jubilujúcich – znova pripomínam fatimskú sobotu (2.9.2017) ktorí oslavujú svoje osobné jubileá (výročia narodenín, svadby, či rôzne iné...), a to počnúc 20-tym jubileom, ktoré je jubileom našej Eparchie. Nech sa prídu nahlásiť do sakristie.

 • Od 1. augusta o. Juraj Lukáč je poverený pastoráciou Rómov v Sečovciach.

 • Upratovanie chrámu 04.08. (piatok): Anna Ostapčuková, Jarka Ščerbaková, Marta Bučková, Zuzana Smržíková, Mária Beľušová, Alena Bereščíková, Helena Šimková, Júlia Rozmanová.

 • Upratovanie chrámu 11.08. (piatok): Viera Miňová, Paulína Pavolová, Ľuba Pavolová, Lenka Kačuraková, Martina Kišedová, Emília Pristašová, Edita Mitrová.

Farské oznamy 17.07. - 30.07.2017

 • Posledná výzva na Púť do Fatimy - ak máte záujem ešte sa môžete prihlásiť. Termín: 24.10. - 31.10.2017. Cena 605 eur.

 • 22. júla sa uskutoční stretnutie na Hatfe - aktuálnom mieste konania CAMP-u eparchie, kde sa bude konať spomienková oslava Letných stretnutí gréckokatolíckej mládeže. Bližšie informácie nájdete na nástenke camp.aetos.sk
 •  
 • 23. júla (nedeľu) bude zbierka na podporný fond Košickej eparchie.
 •  
 • Fatimská sobota jubilujúcich - septembrovú fatimskú sobotu (2.9.2017) ponúkame ako príležitosť pre požehnanie tých, ktorí v tomto roku jubileí našej Eparchie oslavujú svoje osobné jubileá (výročia narodenín, svadby, či rôzne iné...), a to počnúc 20-tym jubileom, ktoré je jubileom našej Eparchie. Formou spoločnej modlitby na našom Mariánskom pútnickom mieste v jubilejnom roku Fatimských zjavení tak chceme dať príležitosť i konkrétnym veriacim participovať na jubilejnom roku našej eparchie týmto osobitným požehnaním, vyjadreným aj listovou formou. Prosím nahlásiť sa v sakristii.
 •       
 • Vysoká škola manažmentu vo Varšave otvorí svoju pobočku sv. Vladimíra v Trebišove na cirk. spojenej škole sv. Jozafáta. Bližšie informácie máte vzadu na nástenke.

 • Upratovanie chrámu 21.07. (piatok): Mária Petrušková,  Mária Petričková, Viera Tomášová, Magda Staškovičová, p. Majerníková, Oľga Kolesarová, Mária Bačová.

 • Upratovanie chrámu 28.07. (piatok): Helena Figľarová, Mária Bučková, Božena Danková, Anna Tirňaková, Dana Talianová, Magda Balintová, p. Iľková.

 • Na nástenke je rozpis upratovania aj na celý august, lebo je čas dovoleniek. Ak by ste niektoré nemohli prísť v danom termíne, vymeňte si prosím s niekým iným aby sa nestalo, že prídu len  2- 3 .

Farské oznamy 03.07. - 16.07.2017

 • Spovedanie:

  • Pondelok ráno a večer pred sv. liturgiou,

  • Utorok - 17.00 hod.,

  • Piatok  - 17.00 hod.,

  • Trnávka - piatok 15.30 hod. a Albínov - pondelok - 15.30 hod.

 • 09. júl (nedeľa) - zbierka na našu farskú budovu. Darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 • Farský výlet rodín 15. júla v sobotu - pozývame detí a rodičov na hrad Čičva - výstup je vhodný aj pre malé deti, na opekačku a kúpanie sa do Vyšného Kazimíra stredisko Lysá Hora (môžete si to pozrieť na internete). Cena autobusu je 4 eur. Prosím nahlásiť sa v sakristii do 12. júla.

 • Púť do Fatimy - V tomto roku 100 výročia zjavenia vo Fatime, Vás chcem srdečne pozvať na farskú púť na toto pútnické miest.       

  Termín: 24.10. - 31.10.2017; navštívili by sme Fatimu - LURDY - La Salette – Santiago de Compostela – Garabandal. Na púť by sme išli lietadlom a naspäť lux. autobusom. Celková cena 605€. - v cene je zahrnuté: letenka Budapešť - Lisabon, lux bus, 6 x ubytovanie (5 x raňajky a 5 x večera), duchovný doprovod, sprievodca, transfer zo Sečoviec  na letisko do Budapešti. Ďalšie info na nástenke, pripadne v sakristii.

 • Upratovanie chrámu 07.07. (piatok): Terézia Feriková, Katarína Stanková, Alžbeta Revaková, Stanislava Balegová, Monika Sojková, Mária Bila, Božena Kolesarová, Mária Turoková.

 • Upratovanie chrámu 3.07. (piatok): Lýdia Sokolová, Milka Pačutová, Cecília Mikulová, Viera Sitárová, Darina Sokolová, Mária Antoliková, Katarína Vargová.

 • Na nástenke je rozpis upratovania aj na celý august, lebo je čas dovoleniek. Ak by ste niektoré nemohli prísť v danom termíne, vymeňte si prosím s niekým iným aby sa nestalo, že prídu len  2- 3 .

Farské oznamy 19.06. - 02.07.2017

 • 24. júna (sobota) sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa spojený  s myrovaním. Svätá liturgia bude ráno o 8.00 hod. Večer nebude.

 • 25. júna bude v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania.

 • 29. júna (štvrtok) - prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla spojený s myrovaním.  Zároveň bude aj zbierka na aktivity Svätého Otca.

 • 1. júla (sobota) vás pozývame na záver školského roka o 15.00 hod. na opekačku do kláštora.  Prineste si niečo na opekanie klobásu či slaninku, chlieb nemusíte. Je možnosť aj prenocovať, ale treba sa nahlásiť u sestričiek,  lebo počet je obmedzený.

 • 4. a 5. júla v utorok a stredu na sviatok sv. Cyrila a Metoda máme v našom chráme odpustovú a zároveň eparchiálnu slávnosť.

 • Púť do Fatimy - V tomto roku 100 výročia zjavenia vo Fatime, Vás chcem srdečne pozvať na farskú púť na toto pútnické miest.       

  Termín: 24.10. - 31.10.2017; navštívili by sme Fatimu - LURDY - La Salette – Santiago de Compostela – Garabandal. Na púť by sme išli lietadlom a naspäť lux. autobusom. Celková cena 605€. - v cene je zahrnuté: letenka Budapešť - Lisabon, lux bus, 6 x ubytovanie (5 x raňajky a 5 x večera), duchovný doprovod, sprievodca, transfer zo Sečoviec  na letisko do Budapešti. Ďalšie info na nástenke, pripadne v sakristii.

 • Upratovanie chrámu 22.06. (štvrtok): rodičia prvoprijímajúcich detí.

 • lana Molnarová, Anna Koščová, Katarína Ihnatová, Alena Mitrová, Alica Kurucová, Jana Ivaničová, Olga Ščerbová.

 • Upratovanie chrámu 03.07. (piatok): Anna Kolesarová, Mária Fecková, Božena Šangriková, Anna Pristašová, Jana Čižmarová, Božena Blahutová, Eva Ušalová.