Farnosť Bačkov | Eparchia Košice

Patrocínium:

Archanjel Michal, 1970

História farnosti:

Prvá písomná zmienka o obci je v listine kráľa Bela IV. z roku 1245. V Bačkove mali drevený chrám už v 14. - 16. storočí, ale priame písomné doklady o ňom sa zachovali zo 17. storočia. Súčasný chrám bol postavený v roku 1970 a je zasvätený Archanjelovi Michalovi.

Duchovný správca:

Mgr. Patrik Jurko

Farská obec:

Bačkov (395)

Filiálna obec:

Dargov (230)