2015

Odpustová slávnosť - 1. časť

Odpustová slávnosť - 2. časť

Deň otvorených kláštorov 

Poďakovanie za dar kňazstva o. Fedorčáka

Krakow

Prvé sväté prijímanie

Spoločná sviatosť zmierenia

Deň matiek - spoločný obed

Nedeľa Paschy

Vzkriesenie

Veľký piatok

Séderová večera

Kvetný víkend Košickej eparchie

Návšteva kláštora sestier redemptoristiek v Lomnici

Ples - stretnutie rodín (1. časť)

Ples - stretnutie rodín (2. časť)

Ples - stretnutie rodín (3. časť)

 

2014

Dobrá novina

Dobrá novina Albinov

Sviatky narodenia Ježiša Krista (1. časť)

Sviatky narodenia Ježiša Krista (2. časť)

Mikuláš

Požehnanie detí

Pochod svetla a nádeje na sv. Martina a Filipa

Pohreb sestry Makríny, OSBM

eRko - stretnutie detí a rodičov (1. časť)

eRko - stretnutie detí a rodičov (2. časť)

Pohreb sestry Jozafaty, OSBM

Výlet do Košíc

Rozlúčka s letnými prázdninami

Letný tábor

Medžugorie - festival mladých (1. časť)

Medžugorie - festival mladých (2. časť)

Odpustová slávnosť

Prvý deň odpustu

Príprava na odpustovú slávnosť

Začiatok prázdnin

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista

Nedeľa otcov

Stretnutie detí s vladykom v Klokočove

Prvé sväté prijímanie

Prvá svätá spoveď

Spomienky na pešiu túru

Deň mamičiek (1. časť)

Deň mamičiek (2. časť)

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Sviatky VZKRIESENIA

Príprava na krížovú cestu

Modlitby za kultúru života

ME vo futbale kňazov Lida

Farský obed (1. časť)

Farský obed (2. časť)

Farský obed (3. časť)

Nová farská rada

 

2013

Dobrá novina

Vianoce

Vianočný koncert

Mikuláš

Detský zbor v Michalovciach (1. časť)

Detský zbor v Michalovciach (2. časť)

Nedeľný florbal

Návšteva kláštora

Uvedenie Bohorodičky do chrámu

Stretko detí na fare (1. časť)

Stretko detí na fare (2. časť)

Máriapocs

Detský zbor v Košiciach

Pochod za život

Pečenie perníkov

Opekačka (31.8.)

Litmanová

Hnilčík (1. časť)

Hnilčík (2. časť)

Hnilčík (3. časť)

Hnilčík (4. časť)