Sečovský protopresbyterát
 
Leží v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, na mieste, kde táto prechádza do Podslanskej pahorkatiny Slánskych vrchov. Vznikol vyčlenením šiestich farnosti z trebišovského protopresbyterátu.
 
V roku 1997 vladyka Milan Chautur, košický eparcha, menoval svojím dekrétom za patrónov košického exrchátu sv. Cyrila a Metoda a zároveň vyhlásil chrám v Sečovciach, ktorý je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi,  za miesto celoeaparchiálnej odpustovej slávnosti. Následne o jedenásť rokov neskôr v roku 2008 bol zriadený v  Sečovciach nový protopresbyterský úrad.
 
Dňa 15.6.2008 vladyka Milan Chautur, košický eparcha vyhlásil farnosť Sečovce aj za sídlo sečovského protopresbyterátu. Jej prvým protopresbyterom bol menovaný ThLic. Miroslav Pohár, farár v Sečovciach. Je to najmenší protopresbyterát v košickej eparchii. 
 
Do tohto protopresbyterátu patria farnosti:
 
•• Sečovce,
 
•• Bačkov,
 
•• Dvorianky,
 
•• Stankovce,
 
•• Zbehňov,