Patrocínium:

Apoštolom rovní sv Cyril a Metod, 1969

História farnosti: 

Obec Sečovce jestvuje od 9. storočia. V 13. až 15. storočí bola obec zapisovaná pod názvom Zeech, čo je pôvodne slevensky Seč, nárečovou koncovkou -ovci, neskôr -ovce. Farnosť bola pravdepodobne založená v roku 1753. Základný kameň terajšieho chrámu bol posvätený roku 1969 a novostavba posvätená roku 1975. Ikonostas bol postavený v chráme v roku 1999. Vo farnosti ma sídlo viceprovincia sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila Veľkého.

Duchovný správce:

ThLic. Miroslav Pohár

Kňazi vo farnosti:

Mgr. Juraj Lukáč, kaplán

Mgr. Štefan Ančočík, pastorácia rómov

Mgr. Teodor Šangrik, výpomocný duchovný

Mgr. Michal Fedorčák, výpomocný duchovný

 

Bohoslovci vo farnosti:

Radoslav Šimko (2014 - 2021)

Farská obec:

Sečovce (1 820)

Filiálne obce:

Albinov, časť Sečovce; Trnávka (82)