Správca farnosti:   ThLic. Miroslav Pohár, protopresbyter

Adresa:   Námestie sv. Cyrila a Metoda 73

                078 01 Sečovce

Kontakt:  056 / 678 25 02; 0911 711 280

E-mail:     secovce@grkatke.sk

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Mgr. Stanislav Činčár (kaplán), 

Mgr. Michal Fedorčák (výpomocný duchovný), 0902 159 152

Mgr. Teodor Šangrik (výpomocný duchovný)


Úradné hodiny nie sú určené, podľa potreby sa môžete obrátiť na farský úrad alebo 

kňazov pôsobiacich vo farnosti.