Oznamy
 
 • Šachovnicové sedenie - Veriaci v chráme môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

 • Stále platia všetky hygienické opatrenia! Povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou a rozdávanie Eucharistie do rúk .

 • Seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny žiadame, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

 • Spovedanie k prvému piatku:

  • pondelok a utorok ráno od 6.20 hod.,

  • streda a štvrtok od 17.00 hod., 

  • piatok od 16.30 hod.,

  • Albinov v utorok od 15.30 hod.,

  • Trnávka v piatok od 15.30 hod.

 • Spoveď chorých bude v piatok doobeda. 

 • Možnosť objednať časopisy do konca mesiaca november: SLOVO – 16 eur, MISIONÁR – 13 eur.

 • Kalendáre na predaj: stolový 2 € (vydali otcovia redemptoristi), veľký nástenný – KLOKOČOV 15 € na podporu výstavby centra v Klokočove.

 • Zároveň povzbudzujem k zbierke – obálky na Klokočov. Ďakujeme za dary!

 • Kniha zamyslení – kázni, autor o. Ivan, v cene 17 €.

 • Zbierky: 29.11. nedeľa – Zbierka na charitu; 06.12. nedeľa (prvá nedeľa mesiaca) – zbierka na farnosť.

 • Upratovanie chrámu (27.11.): Kristína Kmecová, Katarína Rabatinová, Ľuba Smržíková, Eva Ferenčíková, Alena Molnárová, p. Kašaiová, Viera Bačová.

 • Upratovanie chrámu (04.12.): Žofia Bukatová, Mária Ferenčíková, Anna Dobošová, Margita Kurpašová, Anna Semanová, Mária Šimková, Marcela Antoliková.