Oznamy
 
 • 06. decembra (streda) máme sviatok sv. Mikuláša, spojený aj s myrovaním.

 • 08. decembra (piatok) máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia presvätej Bohorodičky, spojený s myrovaním.

 • Moleben pred Narodením Pána sa budeme modliť z brožúrky Christos raždajetsja od 15.12. ráno aj večer pred svätou liturgiou

 • Kalendáre na predaj: stolový, aj na stenu (vydali o.redemptorist) za 3 €.

 • Brožúrka na sviatky Bohozjavenia v sakristii po 3 €.

 • Vianočný stromček - kto by chcel, môže z vlastnej záhrady darovať do chrámu vianočný stromček (nahlásiť v sakristii).

 • Dobrá novina - už tradične aj tohto roku sa naša farnosť zapojí do Dobrej noviny. Vzadu sú pripravené hárky, a tak vás poprosím zapíšte svoje príbytky k prijatiu koledníkov Dobrej noviny.

 • Dary na chrám: Bohuznáma rod. 100 €, p. Fecková 100 €, p. Schnaider 100 €. Pán Boh zaplať.

 • Vianočná spoveď bude u nás 16.12. (sobota) od 15.00 hod., prídu viacerí kňazi, aby ste sa mohli vyspovedať.

 • Trnávka - spovedanie v piatok 15.12. od 16.00 hod.

 • Albínov - spovedanie vo štvrtok 14.12. od 15.30 hod.

 • Spovedanie chorých bude v piatok (22.12.) doobeda. Prosím nahláste chorých v sakristii s presnou adresou. Tí, ktorých spovedáme na prvý piatok nemusia hlásiť adresy.

 • 10.12. resp. 17.12. v nedeľu sa budú predávať vianočné oblátky. Aj počas týždňa si ich môžete zakúpiť. Náklady na výrobu stúpli preto je cena 2 €.

 • Upratovanie chrámu 07.12. (štvrtok): Mária Petrušková, Mária Petričková, Viera Tomášová, Oľga Kolesarová, Daniela Tomášová, Michala Turanská.

 • Upratovanie chrámu 15.12. (piatok): Anna Tirňaková, Melánia Holinďaková, Marika Semanová, Oľga Kolesárová, Božena Blahutová, Božena Kolesárová, Mária Turoková.