Oznamy
 
 • HRAMOTY – v sobotu slávime 4. zádušnú sobotu.

 • 19. marca pozývame na florbal  o 14.30 v malej telocvični.

 • Modlitby Kánona Andreja Krétskeho - pozývam k modlitbe 23.03. večer pri svätej liturgii.

 • 25. marca (sobota) máme prikázaný sviatok Zvestovania Bohorodičke s myrovaním. Sväté liturgie ako v nedeľu o 08.00 a 10.00 hod.

 • Kanonická vizitácia našej farnosti od 23.03. – 26.03.2023 a bude zavŕšená archijerejskou svätou liturgiou v nedeľu 26.03. o 10,00 hod.

 • Dary na chrám: Bohuznáma rodina 100 €; rod. Molnárová 150 eur.

 • 2% z dane – stále máte možnosť podarovať 2 % zo svojich daní a takto prispieť k aktivitám v našej farnosti. Obálky s tlačivom si môžete vyzdvihnúť vzadu. ĎAKUJEME! 

 • Púť do Poľska – poprosím záujemcov, aby sa prihlásili a zapísali aj svoje údaje.

 • Upratovanie chrámu 10.03. (piatok): Jolana Molnarová, Anna Koščová, Katarína Ihnatová, Alena Mitrová, Olga Ščerbová, Alžbeta Revaková.

 • Upratovanie chrámu 17.03. (piatok): Janetta Lukáčová, Daniela Serbinčíková, Lenka Beréšová, Dana Petričková, Valéria Ferková, Slávka Bukatová, Erika Žadanská.

 • Upratovanie chrámu 24.03. (piatok): Lýdia Sokolová, Milka Pačutová, Cecília Mikulová,Viera Sitárová, Darina Sokoliová, Mária Antoliková, Cecília Pačutová.