Oznamy
 
 • 13. mája (štvrtok) máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána  s myrovaním.

 • 16. mája bude zbierka na masmédia pri všetkých liturgiách.

 • 22. mája (sobota) – posledná zádušná sobota pred sviatkom Zoslania sv. Ducha.

 • 23. mája (nedeľa) Vás pozývame na veľkú večiereň s modlitbami o 15.00 hod.

 • Na chrám obetovali: rod. Fecková 50 €, rod. Antolíková  50 €, Bohuznáma rodina 100 €, Bohuznáma 50 €. Úprimné Pán Boh zaplať.

 • Púť do Ríma - počas nasledujúcich 14 dní, poprosím o potvrdenie resp. zrušenie vašej účasti na púti do Ríma – preloženej z minulého roku – ďakovná púť – 350. výročie Klokočova. Bližšie info – nástenka vonku.

 • Dotazník SLOVO – vzadu bude pripravená škatuľa na vaše odpovede – dotazník časopisu Slovo. Prosím o rýchlu odpoveď, aby sme to mohli čím skôr odoslať za našu farnosť. Ďakujem!

 • ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ (22.05. – 23.05.) – chrám zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach – kláštor redemptoristov, môžete sledovať na TV Logos.

 • Kniha ŽIŤ AKO Svätý JOZEF – na predaj v sakristi – cena 12 €. Taktiež si môžete zakúpiť Akatist k sv. Jozefovi – je vzadu, cena 1,5 €.

 • Rada pre mládež Košickej eparchie predstavuej na svojej webovej stránke novú ponuku pre mladých – online poradňu nazvanú Uchom a srdcom.

 • Upratovanie chrámu 14.05. (piatok): Jolana Molnarová, Anna Koščová, Katarína Ihnatová, Alena Mitrová, Alica Kurucová, Olga Ščerbová.

 • Upratovanie chrámu 21.05. (piatok): Janetta Lukáčová, Daniela Serbinčíková, Lenka Beréšová, Dana Petričková, Valéria Ferková, Slávka Bukatová, Erika Žadanská.