Farnosť Zemplínska Teplica | Eparchia Košice

Patrocínium:

Narodenie Presvätej Bohorodičky, 1795

História farnosti:

Prvá písomná správa o obci je z roku 1305 pod názvom Kyrystur, neskôr Keresztúr, Szecskeresztúr, Križovany, Zemplínsky Svätý Kríž a od roku 1955 má dnešný názov Zemplínska Teplica (podľa prameňa teplej vody). Mnoho obyvateľov tejto obce odchádzalo za prácou do Ameriky a najmä do bývalej Juhoslávie. Tam si založili obec Ruský Kerestúr. Farský Chrám svätého Kríža bol postavený v priebehu 11. - 12. storočia, aby slúžil veriacim okolitých obcí. Zmienka o farnosti je z roku 1700, kedy boli postavené: drevený chrám, farská budova a škola. Terajší murovaný chrám bol postavený v roku 1790 a je zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Chrám prešiel mnohými rekonštrukciami. Najvýznamnejšou rekonštrukciou bolo posilnenie základov v roku 1996 a vybudovanie nového ikonostasu v zrekonštruovanej svätyni. V obci sa nachádza aj rímskokatolícky kostol zasvätený narodeniu sv. Jána Krstiteľa.

Duchovný správca:

PaedDr. Mgr. Juraj Tomáš

Bohoslovci vo farnosti:

Tomáš Miňo (2008 - )

Farská obec:

Zemplínska Teplica (447)

Filiálna obec:

Veľké Ozorovce (101)