„Slovo sa telom stalo..."

 

 

Svetlo tejto pravdy sa zjavuje tomu, kto ju prijíma  s vierou, pretože je tajomstvom lásky. Iba tí, ktorí sa otvárajú pre lásku, sú zahalení  do svetla Vianoc. Stalo sa to v betlehemskú noc, a deje sa to aj dnes.  Aj dnes  sa uprostred noci sveta zažíha nové svetlo, ktoré sa dáva vidieť  jednoduchým očiam  viery,  tichému  a pokornému  srdcu  každého,  kto očakáva Spasiteľa.                        

(z príhovoru Benedikta XVI.)

 

 

Nech blížiace sa Vianočné sviatky budú pre každého  z Vás stretnutím sa s touto Pravdou, ktorá nie je bezduchou "matematickou formulou", ale  osobou – Láskou.

         Nech ten, ktorý sám je Pravda – Láska,  prenikne, premení a uzdraví naše vnútro, srdcia a životy, celú našu existenciu natoľko, aby sme našli hlboký zmysel vlastného života a aby sme – zakorenení v Ňom – s nádejou a dôverou pozerali do budúcnosti.

Spolu so sv. Jozefom bdejme pri Márii a učme sa od našej duchovnej učiteľky jednoduchej viere, tichosti a pokore srdca, ktoré sú podmienkou toho, aby sme mohli v tme sveta uzrieťočakávaného Spasiteľa, ktorý chce priniesť spásu každému z nás.

S týmto naším želaním Vás všetkých pozdravujeme na prahu Nového roku odovzdávame sa do Vašich modlitieb

o. Miroslav a duchovní otcovia