Klokočovská ikona
Jubilejný rok Klokočov 2020

Košická eparchia 1. januára započala prežívanie Jubilejného roka osláv 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Pozýva všetkých ľudí k spoločnému prežívaniu Jubilejného roka, v rámci ktorého sa bude konať viacero aktivít. O všetkých podujatiach, týkajúcich sa Jubilejného roka je možné získať informácie na webovej stránke, kde sú priebežne aktualizované.

Viac informácií

Košická eparchia
História a súčasnosť našej eparchie

História Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu (predchodca eparchie) v Košiciach začína dňom 21. februára 1997. V tento deň boli zverejnené dekréty č. 78/94 a č. 3/97 Kongregácie pre východné cirkvi, ktoré oznámili, že Svätý Otec Ján Pavol II. ustanovil bulou Ecclesiales communitates nový apoštolský exarchát pre veriacich byzantského obradu so sídlom v Košiciach a za prvého apoštolského exarchu vymenoval vladyku Milana Chautura, CSsR, doterajšieho pomocného prešovského biskupa. 

Viac informácií

TV Logos
Kresťanská televízia východnej cirkvi

Logo televízie LOGOS vyjadruje jej základné poslanie, prinášať dnešnému človeku Krista. Centrálny monogram pozostáva z gréckych písmen X (chí) a P (ró), čo vyjadruje vzkrieseného Krista. K nemu sú priradené po bokoch dva logogramy, a to počiatočné a konečné písmeno gréckej abecedy alfa a omega. Ich obsiahlejší zmysel nachádzame v biblickej knihe Zjavenia apoštola Jána...

Viac informácií

 

Citát z Božieho slova

" A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. "
- Evanjelium podľa Matúša 6, 16